ALGEMEEN REGLEMENT DEELNEMERS

Versie 2022.01

Het Helpshop loop criterium bestaat uit V&B dakwerkencup voor de kortste afstand en de Helpshopcup voor de wedstrijden boven de 9 km.

Officiële uitslagen vindt men op de website van Helpshop Loop Criterium -> https://www.hslc.be

De deelnemer gaat ermee akkoord dat hij/zij gefotografeerd of gefilmd wordt voor, tijdens en na de loopwedstrijd en dat het beeldmateriaal gepubliceerd kan worden op sociale media en/of op de website van HSLC en van de organistor, tenzij uitdrukkelijk anders gemeld wordt door de deelnemer. Hij kan dit doen door te mailen naar info@hslc.be met de vermelding dat hij/zij geen toestemming geeft voor publicatie.

Onregelmatigheden, fraude of dopinggebruik leiden tot onmiddellijke uitsluiting voor de volledige duur van het criterium.

Zowel voor de lange afstand als de korte afstand zijn er voor het eindklassement geldprijzen voor de top drie per leeftijdscategorie van het criterium. Categorieën zijn voor mannen en vrouwen : senioren, 35+, 45+, 55+ en 65+. Leeftijd : jaar van het criterium verminderd met het geboortejaar

De winnaar binnen het eindklassement krijgt 500 punten. Van iedere volgende loper in deze categorie wordt het puntenaantal met 10 verminderd. De deelnemer dient minimum 7 wedstrijden te lopen binnen het criterium om in aanmerking te komen voor de eindrangschikking. Extra deelnames bovenopdit minimum zorgen voor een bonus van 5 punten per extra wedstrijd en het wegvallen van het minst goede resultaat van de vorige deelnames. Bij een gelijk aantal punten voor een eerste, tweede of derde plaats telt het aantal overwinningen voor het aanduiden van de winnaar of winnares. Indien nodig is het aantal tweede plaatsen doorslaggevend.

De punten kunnen niet gecombineerd worden tussen de 2 criteriums.

Helpshop loop criterium staat open voor alle lopers en loopsters al dan niet aangesloten bij een club of een federatie.

Inschrijving mogelijk tot ten laatste 15 minuten vóór de start van de wedstrijd.

Alle deelnemers dienen het borstnummer te bevestigen aan de voorzijde van de romp en niet op de rug teneinde een snelle tijdsopname mogelijk te maken. Het nummer, barcode en het logo der sponsors dienen zichtbaar te zijn tijdens de volledige wedstrijd. Deelnemers met een onleesbaar, bedekt, beschadigd of verloren borstnummer komen niet in aanmerking voor het klassement.

Elk geschil wordt bestudeerd en beslist door het bestuur van de Helpshop loop criterium.

Minderjarige deelnemers lopen onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of hun meerderjarige begeleider(s)

Helpshop loop criterium heeft een GDPR/AVG overeenkomst met WSPhone.be (Gunther Stassen) voor verwerking van persoonsgegevens voor de tijdsregistratie/uitslagen/eindklassement. Bij vragen of schrapping van uw gegevens kan u een e-mail sturen naar hslc@wsphone.be Ook mogelijke aanmerkingen i.v.m. het klassement kunnen hier worden gemeld.