ALGEMEEN REGLEMENT DEELNEMERS

Versie 2023

Het Helpshop loop criterium bestaat uit V&B dakwerkencup voor de kortste afstand en de Helpshopcup voor de wedstrijden boven de 9 km.

Officiële uitslagen vindt men op de website van Helpshop Loop Criterium -> https://www.hslc.be

De deelnemer gaat ermee akkoord dat hij/zij gefotografeerd of gefilmd wordt voor, tijdens en na de loopwedstrijd en dat het beeldmateriaal gepubliceerd kan worden op sociale media en/of op de website van HSLC en van de organistor, tenzij uitdrukkelijk anders gemeld wordt door de deelnemer. Hij kan dit doen door te mailen naar info@hslc.be met de vermelding dat hij/zij geen toestemming geeft voor publicatie.

Onregelmatigheden, fraude of dopinggebruik leiden tot onmiddellijke uitsluiting voor de volledige duur van het criterium.

Zowel voor de lange afstand als de korte afstand zijn er voor het eindklassement geldprijzen voor de top drie per leeftijdscategorie van het criterium. Categorieën zijn voor mannen en vrouwen : senioren, 35+, 45+, 55+ en 65+. Leeftijd : jaar van het criterium verminderd met het geboortejaar

De winnaar binnen het eindklassement van zijn/haar categorie krijgt telkens 500 punten. Van iedere volgende loper in deze categorie wordt het puntenaantal per volgende plaats in de rangschikking met 10 verminderd. Minimum 10 punten worden steeds uitgedeeld aan de deelnemers, die niet binnen de eerste 50 aankomers van hun categorie eindigen. Er is geen minimumaantal deelnames vereist voor opname in het eindklassement. Voor x wedstrijden zullen alle punten van x-4 wedstrijden volledig in rekening worden gebracht. (x = volledig aantal wedstrijden 2023) Enkel de slechtste puntenaantallen van 4 wedstrijden worden niet meegeteld en worden vervangen door bonuspunten à rato van 20 voor de eerste, 40 voor de tweede,60 voor de derde en 80 voor de vierde extra wedstrijd. Een deelnemer die alle wedstrijden loopt, verdient aldus 200 bonuspunten. Bij een gelijk aantal punten voor een eerste, tweede of derde plaats telt het aantal overwinningen voor het aanduiden van de winnaar of winnares. Indien nodig is het aantal tweede plaatsen enz… doorslaggevend.

Helpshop loop criterium staat open voor alle lopers en loopsters al dan niet aangesloten bij een club of een federatie.

Inschrijving mogelijk tot ten laatste 15 minuten vóór de start van de wedstrijd.

Alle deelnemers dienen het borstnummer te bevestigen aan de voorzijde van de romp en niet op de rug teneinde een snelle tijdsopname mogelijk te maken. Het nummer, barcode en het logo der sponsors dienen zichtbaar te zijn tijdens de volledige wedstrijd. Deelnemers met een onleesbaar, bedekt, beschadigd of verloren borstnummer komen niet in aanmerking voor het klassement.

Elk geschil wordt bestudeerd en beslist door het bestuur van de Helpshop loop criterium.

Minderjarige deelnemers lopen onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of hun meerderjarige begeleider(s)

Een deelnemer hazen door middel van een (elec) fiets, (elec) step, scooter, inline-skates, ander voertuig is ten strengste verboden. Elke deelnemer moet ook voorzien zijn van een geldig borstnummer tijdens de loopwedstrijd. Bij elke vorm van overtreding of hindering van een deelnemer zal de deelnemer gediskwalificeerd worden en direct uit de wedstrijd gezet worden. Bij herhaling zal de deelnemer geschrapt worden uit het eindklassement.

Helpshop loop criterium heeft een GDPR/AVG overeenkomst met WSPhone.be (Gunther Stassen) voor verwerking van persoonsgegevens voor de tijdsregistratie/uitslagen/eindklassement. Bij vragen of schrapping van uw gegevens kan u een e-mail sturen naar hslc@wsphone.be Ook mogelijke aanmerkingen i.v.m. het klassement kunnen hier worden gemeld.